Mục đích và lĩnh vực

Mục đích

Được sự đồng ý của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhân dịp 45 năm thành lập Viện Cơ học, Viện Cơ học phối hợp với Hội Cơ học Việt Nam tổ chức Hội nghị Cơ học toàn quốc nhằm mục đích trao đổi, thảo luận và trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tế trong lĩnh vực Cơ học.

Các lĩnh vực khoa học của Hội nghị

  • Các vấn đề cơ bản của cơ học
  • Cơ học tính toán
  • Động lực học phi tuyến, chaos và ngẫu nhiên
  • Động lực học và điều khiển hệ nhiều vật
  • Động lực học và điều khiển công trình
  • Nhận dạng hệ cơ học, chẩn đoán kỹ thuật và thực nghiệm
  • Cơ học vật rắn biến dạng
  • Cơ học vật liệu và kết cấu composite
  • Động lực học sông - biển
  • Cơ học thủy khí công nghiệp và môi trường
  • Cơ học nano/micro, đa tỷ lệ
  • Cơ điện tử
  • Cơ học máy và Robot
  • Cơ học đất, đá và môi trường rời
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541
>