Kêu gọi tài trợ

 Ban Tổ chức nhiệt liện hoan nghênh các tổ chức và cá nhân tham gia tài trợ/quảng cáo hoặc hỗ trợ kinh phí cho Hội nghị. Mội thông tin tài trợ quảng cáo xin liên lạc với Ban Tổ chức theo địa chỉ dưới đây:

 

Viện Cơ học, số 264 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội,
Điện thoại: 024.38325541

 

Phạm Thị Bích Ngọc: 0915341006   [email protected]
Lê Thị Hường: 0912646669    [email protected]
Nguyễn Thị Việt Liên: 0983005163 [email protected]

 

Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541
>