Ban tổ chức

Ban chỉ đạo Hội nghị

        Nguyễn Tiến Khiêm, Trần Thanh Hải.

 

Ban khoa học

Trưởng ban:             Nguyễn Đông Anh

Phó Trưởng ban:     Nguyễn Đình Kiên, Nguyễn Việt Khoa

Ủy viên: Đặng Thế Ba, Đào Huy Bích, Nguyễn Đăng Bích, Trần Anh Bình, Lê Văn Cảnh, Ngô Huy Cẩn, Phạm Đức Chính, Nguyễn Thái Chung, Nguyễn Đức Cương, Nguyễn Phong Điền, Nguyễn Văn Điệp, Nguyễn Đình Đức, Nguyễn Thế Đức, Bùi Văn Ga, Trần Thu Hà, Dương Ngọc Hải, Vũ Công Hàm, Hoàng Văn Huân, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Tiến Khiêm, Ngô Như Khoa, Phan Bùi Khôi, Nguyễn Trung Kiên, Trần Văn Liên, Nguyễn Hữu Lộc, Hoàng Xuân Lượng, Nguyễn Xuân Lựu, Đào Như Mai, Nguyễn Xuân Mãn, Đinh Văn Mạnh, Trần Văn Nam, Nguyễn Văn Phó, Đinh Văn Phong, Phan Đăng Phong, Khúc Văn Phú, Nguyễn Thiện Phúc, Phạm Hồng Phúc, Nguyễn Trọng Phước, Lê Quang, Vũ Duy Quang, Trần Quốc Quân, Lê Minh Quý, Ngô Văn Quyết, Nguyễn Chỉ Sáng, Đỗ Sanh, Nguyễn Hoài Sơn, Lê Lương Tài, Phạm Mạnh Thắng, Trương Tích Thiện, Bùi Quốc Tính, Nguyễn Đăng Tộ, Đỗ Như Tráng, Bùi Đình Trí, Chử Đức Trình, Vũ Quốc Trụ, Nguyễn Thời Trung, Trần Đức Trung, Trần Minh Tú, Hoàng Văn Tùng, Lã Đức Việt, Nguyễn Trung Việt, Trần Bảo Việt, Phạm Chí Vĩnh.

 

Ban tổ chức

Đồng Trưởng ban: Trần Văn Liên, Lã Đức Việt

Phó Trưởng ban: Phạm Thị Minh Hạnh, Phạm Thị Bích Ngọc

Ủy viên: Hà Quỳnh Anh, Vũ Lâm Đông, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Văn Hải, Phạm Thị Bích Hòa, Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Chính Kiên, Cao Văn Mai, Đỗ Trần Thắng, Nguyễn Vũ Thắng, Phạm Hữu Thế, Trần Thị Thơm, Lê Khánh Toàn, Nguyễn Minh Tuấn, Trần Văn Việt.


Ban thư ký

  Trưởng ban: Nguyễn Thị Việt Liên
Các Ủy viên: Nguyễn Tiến Cường, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Quang Hoàng, Lê Thị Hường, Đặng Bảo Lâm, Nguyễn Thanh Nhã, Phùng Văn Phúc, Trần Ngọc Trung, Phạm Quốc Tuấn.

Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541
>