Cơ học Tính toán

Báo cáoChuyên ngànhTác giả
75 Cải thiện kiểm soát chất lượng môi trường phòng sạch phẫu.. (190)
Cao Quốc Bảo
76 Nghiên cứu đánh giá tuổi thọ mỏi của bản bê tông dự ứng lực liền.. (121)
Trần Anh Dũng
77 Xác định tối ưu các tham số của hệ phương trình tuyến tính phục vụ.. (109)
Nguyễn Thành Đôn
78 Phân tích thông gió tự nhiên trong hầm xe bằng CFD (96)
Nguyễn Thị Hương Mai
79 Nghiên cứu hệ thống cân bằng động lực học của Quadcopter (227)
Nguyễn Hoàng Quân
80 Mô phỏng trường nhiệt độ trong lò nung gố sử dụng gas bằng phần mềm.. (101)
Nguyễn Hoàng Quân
81 Phân tích tĩnh mô hình ba chiều cho vật liệu phân lớp chức năng có.. (95)
Nguyễn Mạnh Tiến
82 Nghiên cứu ảnh hưởng chiều cao cột ống khói đến vùng ô nhiễm của.. (99)
Bùi Thị Thùy Trang
83 Nghiên cứu tối ưu hóa phương pháp chia lưới ứng dụng cho tàu.. (140)
Nguyễn Văn Triều
188 Tính chất cơ học của vật liệu MoS2 đơn lớp cấu trúc 1H và 1T: Một.. (143)
Vương Văn Thanh
189 Tính chất cơ học và điện tử của vật liệu hai chiều cấu trúc lục.. (136)
Nguyễn Duy Văn
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541