Động lực học và Điều khiển

Báo cáoChuyên ngànhTác giả
5 Ảnh hưởng của tham số kết cấu đến hiệu quả điều khiển của HAC trong.. (130)
Lê Tùng Anh
6 Cách tiếp cận đối ngẫu cho bài toán phân tích và điều khiển dao động (137)
Nguyễn Đông Anh
7 Cách tiếp cận đối ngẫu áp dụng cho bài toán ổn định Eule .. (176)
Nguyễn Đông Anh
8 Thiết kế bộ điều khiển bat-FUZZY điều khiển ổn định góc con lắc.. (152)
Nguyễn Xuân Chiêm
9 Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình STM vệ tinh NanoDragon (114)
Bùi Nam Dương
10 Động lực học con quay vi cơ áp dụng phương pháp trung bình.. (137)
Vũ Thế Trung Giáp
11 Một thiết kế điều khiển phi tuyến cho bài toán robot bánh bám quỹ.. (191)
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
12 Về bài toán điều khiển phản hồi cho ánh xạ Hénon (170)
Nguyễn Như Hiếu
13 Mô hình hóa và điều khiển robot song song 5 bậc tự do sử dụng trong.. (151)
Nguyễn Quang Hoàng
14 Điều khiển robot song song dẫn động bằng động cơ một chiều sử dụng.. (309)
Nguyễn Quang Hoàng
15 Mô hình hóa và điều khiển xe hai bánh tự cân bằng: phương pháp tiếp.. (216)
Nguyễn Quang Hoàng
16 Điều khiển cân bằng hệ hụt dẫn động sử dụng Đại số gia tử (122)
Bùi Hải Lê
17 Bộ hấp thụ dao động với phần tử lò xo có độ cứng âm lắp đặt vào kết.. (124)
Nguyễn Xuân Nguyên
18 Tính toán dao động của cầu giàn chịu tác dụng của nhiều tải trọng.. (223)
Nguyễn Minh Phương
19 Tính toán, thiết kế và chế tạo thử nghiệm thiết bị bay cánh vẫy (139)
Nguyễn Anh Tuấn
20 Điều khiển dao động kết cấu bằng bể nước mái như thiết bị kháng.. (160)
Bùi Phạm Đức Tường
21 Phân tích khả năng giảm chấn kết cấu với thiết bị MTLD bằng lý.. (182)
Bùi Phạm Đức Tường
22 Phân tích và đánh giá mức độ rủi ro đối với kết cấu khung thép chịu.. (167)
Trần Thanh Việt
169 Nhận dạng tự động các hư hỏng của hệ truyền động bánh răng bằng phân.. (116)
Nguyễn Phong Điền
170 Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình STM vệ tinh NanoDragon (109)
Bùi Nam Dương
171 AN APPLICATION OF THE DYNAMIC STIFFNESS APPROACH TO FREE VIBRATION.. (110)
Nguyen Tien Khiem
172 ĐỘNG LỰC HỌC NGƯỢC CỦA ROBOT SONG SONG (103)
Đỗ Đăng Khoa
174 Phương trình đặc trưng chính xác của dầm Euler-Bernoulli có.. (146)
Phạm Thị Ba Liên
175 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo robot phỏng sinh học RHex (85)
Khổng Minh
176 Thiết kế bộ điều khiển SMCNN ứng dụng cho mô hình tập lái ô tô 4 DOF (108)
Phạm Văn Bạch Ngọc
177 Xác định các thông số tối ưu của hai thiết bị cản ma sát nhằm hạn.. (135)
Nguyễn Duy Thảo
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541