Cơ học Vật rắn

Báo cáoChuyên ngànhTác giả
Data pager
Data pager
12
84 Heat transfer analysis in functionally graded materials using.. (100)
Huỳnh Lê Minh Anh
85 Phân tích dao động riêng dầm FGM có tham số mờ (139)
Phạm Hoàng Anh
86 Study on propagation of guided waves in a solid plate coupled with.. (99)
Trịnh Ngọc Anh
87 Phân tích ứng xử từ biến của dầm bê tông cốt thép bằng phương pháp.. (146)
Trần Kim Bằng
88 Phân tích sự ảnh hưởng của lỗ trống lên ứng xử động lực học của vết.. (98)
Trần Kim Bằng
89 Mô phỏng quá trình va chạm và phá hủy giữa sà lan và trụ cầu bê.. (109)
Trần Kim Bằng
90 Phân tích ứng xử phi tuyến mối ghép bu-lông bằng phương pháp phần.. (109)
Trần Kim Bằng
91 Mô phỏng đáp ứng động lực học cầu vòm ống thép nhồi bê tông dưới.. (134)
Trần Kim Bằng
92 Mô phỏng quá trình rạn nứt kết cấu sàn bê tông cốt thép (229)
Trần Kim Bằng
93 Mô phỏng quá trình lan truyền vết nứt ba chiều trong đập bê tông.. (104)
Trần Kim Bằng
94 Số hóa các số liệu phi cấu trúc để tính toán công trình trong bối.. (113)
Chu Thanh Bình
95 Buckling analysis of 2D-FGSW beams using higher-order shear .. (105)
Nguyễn Văn Chình
96 Static bending of graded sandwich plate based on quas-3D shear .. (112)
Nguyễn Văn Chình
97 Khảo sát trạng thái ứng suất - biến dạng của cánh quạt động cơ tua.. (106)
Phạm Chung
98 Khảo sát hiện tượng dao động kết cấu thanh dạng xoắn làm từ vật.. (125)
Phạm Chung
99 Một phương pháp tích phân mới cho phần tử lục diện nội suy kép.. (93)
Nguyễn Đình Dư
100 Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của vật liệu nhớ hình trong giảm chấn.. (105)
Nguyễn Trường Giang
101 Nghiên cứu mô phỏng công trình nổi trong môi trường nước biển (113)
Nguyễn Trường Giang
102 Dynamic behavior of a bidirectional functionally graded sandwich.. (117)
Lê Thị Hà
103 Nghiên cứu ảnh hưởng của chuyển biến pha martensite đến tính chất.. (96)
Phạm Thị Hằng
104 Đánh giá và mô phỏng số phần tử hữu hạn một số đa tinh thể.. (96)
Vương Thị Mỹ Hạnh
105 Micromechanical Damage Model for Ductile Fracture Prediction of.. (174)
Nguyễn Hữu Hào
106 Mô phỏng số phá hủy giáp kim loại dưới tác dụng của đầu đạn súng.. (295)
Nguyễn Hữu Hào
107 Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn phân tích ứng xử nứt nhiệt của.. (85)
Nguyễn Thái Hiền
108 Phân tích phi tuyến nứt bản mặt cầu bê tông của kết cấu nhịp dầm I .. (101)
Nguyễn Đức Hiếu
109 Nghiên cứu thực nghiệm nút khung biên với việc gia cường bằng bê.. (86)
Trần Trung Hiếu
110 Tính toán và mô phỏng bất ổn định thanh dầm và cột (101)
Tăng Bửu Hoà
111 Natural frequencies of FGSW beam based on a high-order shear .. (93)
Bùi Thị Thu Hoài
112 Mô hình hóa vật liệu cốt liệu với lớp bao bọc có bề dày thay đổi .. (92)
Đỗ Quốc Hoàng
113 Phân tích ứng xử nứt tĩnh của kết cấu bê tông cốt cứng bằng phương.. (100)
Nguyễn Xuân Hoàng
114 Phân tích lựa chọn tham số động cơ tên lửa kéo chuỗi nổ của thiết.. (98)
Phạm Đức Hùng
115 Đánh giá phạm vi sử dụng cơ cấu ngăn cách mạch nổ kiểu đĩa quay ly.. (96)
Phạm Đức Hùng
116 Phân tích trạng thái ứng suất của vỏ trụ FGM với các điều kiện biên.. (219)
Trần Văn Hùng
117 Khảo sát độ võng tĩnh và tần số dao động riêng của tấm lượn sóng (94)
Nguyễn Quốc Hưng
118 Effect of Some Factors on the Friction Between the Bolt Carrier and.. (119)
Nguyễn Văn Hưng
119 Khảo sát đáp ứng của tấm kim loại mỏng khi chịu tải va chạm bằng.. (90)
Nguyễn Hoàng Phúc Huy
120 Fundamental frequency of a two-directional functionally beam based.. (93)
Lê Công Ích
121 Dynamic response of two - layer composite plate with shear.. (91)
Trần Văn Kế
122 Research on reduction vibration of two - layer beam with shear.. (166)
Trần Văn Kế
123 Static bending and free vibration analysis of functionally graded.. (105)
Trần Văn Kế
124 Receptance curvature of cracked beam and its application for the.. (81)
Nguyễn Việt Khoa
125 Experimental study of the receptance and receptance curvature and.. (83)
Nguyễn Việt Khoa
126 Hệ số dẫn nhiệt hiệu quả vật liệu nhiều thành phần có cốt liệu hình.. (101)
Nguyễn Trung Kiên
127 Khảo sát dao động tự do dọc trục của ống nano các bon hai đầu cố.. (103)
Bùi Thanh Lâm
128 Analysis of triple-layer composite plates with shear connectors.. (143)
Đoàn Trắc Luật
129 Xác định hệ số dẫn vĩ mô vật liệu có mặt tiếp xúc không hoàn hảo .. (83)
Nguyễn Văn Luật
130 Static bending analysis of two-layer variable thickness plate with.. (83)
Phùng Văn Minh
131 Static bending and free vibration of three-layer composite beam .. (81)
Phùng Văn Minh
132 Semi-analytical approach to the nonlinear vibration of shear.. (82)
Vu Hoai Nam
133 A study of nonlinear vibration of shear deformable FG-GRC plates .. (93)
Vu Hoai Nam
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541