Nghiên cứu hệ thống cân bằng động lực học của Quadcopter


Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Hải Bằng
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     267
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Trong những năm gần đây, máy bay không người lái UAV (Drone) đang phát triển mạnh, các ứng dụng của Flycam trong việc quay phim, chụp ảnh đang cực kỳ phổ biến tại Việt Nam. Bên cạnh đó, UAV cũng được ứng dụng rất nhiều trong quân sự, hứa hẹn là một phương tiện đa chức năng thiết yếu trong tương lai. Trong bài báo cáo này, hệ phương trình mô tả động lực học quá trình hoạt động của Quadcopter – một dạng máy bay không người lái, sẽ được trình bày. Các phương pháp điều khiển hệ thống cân bằng động lực học của Quadcopter sẽ được đề cập. Các kết quả khảo sát đáp ứng của hệ thống cân bằng Quadcopter qua bộ điều khiển PID được phân tích và đánh giá cụ thể cho thấy khả năng ứng dụng bộ điều khiển này cho quá trình cân bằng Quadcopter.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Nghiên cứu hệ thống cân bằng động lực học của Quadcopter Report description: Trong những năm gần đây, máy bay không người lái UAV (Drone) đang phát triển mạnh, các ứng dụng của Flycam trong việc quay phim, chụp ảnh đang cực kỳ phổ biến tại Việt Nam. Bên cạnh đó, UAV cũng được ứng dụng rất nhiều trong quân sự, hứa hẹn là một phương tiện đa chức năng thiết yếu trong tương lai. Trong bài báo cáo này, hệ phương trình mô tả động lực học quá trình hoạt động của Quadcopter – một dạng máy bay không người lái, sẽ được trình bày. Các phương pháp điều khiển hệ thống cân bằng động lực học của Quadcopter sẽ được đề cập. Các kết quả khảo sát đáp ứng của hệ thống cân bằng Quadcopter qua bộ điều khiển PID được phân tích và đánh giá cụ thể cho thấy khả năng ứng dụng bộ điều khiển này cho quá trình cân bằng Quadcopter.


Nghien cuu he thong can bang dong luc hoc cua Quadcopter


Trong nhung nam gan day, may bay khong nguoi lai UAV (Drone) dang phat trien manh, cac ung dung cua Flycam trong viec quay phim, chup anh dang cuc ky pho bien tai Viet Nam. Ben canh do, UAV cung duoc ung dung rat nhieu trong quan su, hua hen la mot phuong tien da chuc nang thiet yeu trong tuong lai. Trong bai bao cao nay, he phuong trinh mo ta dong luc hoc qua trinh hoat dong cua Quadcopter – mot dang may bay khong nguoi lai, se duoc trinh bay. Cac phuong phap dieu khien he thong can bang dong luc hoc cua Quadcopter se duoc de cap. Cac ket qua khao sat dap ung cua he thong can bang Quadcopter qua bo dieu khien PID duoc phan tich va danh gia cu the cho thay kha nang ung dung bo dieu khien nay cho qua trinh can bang Quadcopter.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541