Mô phỏng quá trình rạn nứt kết cấu sàn bê tông cốt thép


Trần Kim Bằng, Nguyễn Ngọc Sơn, Dương Thanh Phong, Trương Tích Thiện
Bộ môn Cơ Kỹ thuật, Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TP. HCM
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     246
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Sự hình thành các vết nứt bê tông trong quá trình được đưa vào sử dụng là hiện tượng thường gặp trong kết cấu sàn bê tông cốt thép. Các vết nứt trong bê tông có thể phát triển từ nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân quan trọng là do trạng thái làm việc của cốt thép hay bê tông vượt quá vùng an toàn của vật liệu. Từ hiểu biết về những đặc trưng cơ học của bê tông và cốt thép, người ta xây dựng các mô hình kết cấu sàn bê tông cốt thép dựa trên những quan điểm và giả thiết khác nhau. Các mô hình thích hợp với những bài toán thực tế nhất định sẽ là cơ sở để xây dựng phương pháp phân tích hình thành vết nứt bê tông lên kết cấu sàn bê tông cốt thép. Trong bài báo này, nhóm tác giả sẽ mô phỏng sự hình thành vết nứt trong kết cấu sàn bê tông cốt thép bằng phương pháp phần tử hữu hạn thông qua phần mềm ANSYS. Các kết quả mô phỏng sẽ được so sánh với thực nghiệm.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Mô phỏng quá trình rạn nứt kết cấu sàn bê tông cốt thép Report description: Sự hình thành các vết nứt bê tông trong quá trình được đưa vào sử dụng là hiện tượng thường gặp trong kết cấu sàn bê tông cốt thép. Các vết nứt trong bê tông có thể phát triển từ nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân quan trọng là do trạng thái làm việc của cốt thép hay bê tông vượt quá vùng an toàn của vật liệu. Từ hiểu biết về những đặc trưng cơ học của bê tông và cốt thép, người ta xây dựng các mô hình kết cấu sàn bê tông cốt thép dựa trên những quan điểm và giả thiết khác nhau. Các mô hình thích hợp với những bài toán thực tế nhất định sẽ là cơ sở để xây dựng phương pháp phân tích hình thành vết nứt bê tông lên kết cấu sàn bê tông cốt thép. Trong bài báo này, nhóm tác giả sẽ mô phỏng sự hình thành vết nứt trong kết cấu sàn bê tông cốt thép bằng phương pháp phần tử hữu hạn thông qua phần mềm ANSYS. Các kết quả mô phỏng sẽ được so sánh với thực nghiệm.


Mo phong qua trinh ran nut ket cau san be tong cot thep


Su hinh thanh cac vet nut be tong trong qua trinh duoc dua vao su dung la hien tuong thuong gap trong ket cau san be tong cot thep. Cac vet nut trong be tong co the phat trien tu nhieu nguyen nhan. Mot trong nhung nguyen nhan quan trong la do trang thai lam viec cua cot thep hay be tong vuot qua vung an toan cua vat lieu. Tu hieu biet ve nhung dac trung co hoc cua be tong va cot thep, nguoi ta xay dung cac mo hinh ket cau san be tong cot thep dua tren nhung quan diem va gia thiet khac nhau. Cac mo hinh thich hop voi nhung bai toan thuc te nhat dinh se la co so de xay dung phuong phap phan tich hinh thanh vet nut be tong len ket cau san be tong cot thep. Trong bai bao nay, nhom tac gia se mo phong su hinh thanh vet nut trong ket cau san be tong cot thep bang phuong phap phan tu huu han thong qua phan mem ANSYS. Cac ket qua mo phong se duoc so sanh voi thuc nghiem.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541