Mô phỏng số phá hủy giáp kim loại dưới tác dụng của đầu đạn súng tiểu liên AK


Nguyễn Hữu Hào 1, Hoàng Anh 1, Nguyễn Bảo Hậu 1, Nguyễn Trung Tuyển 1, Vũ Công Hòa 2
1 - Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng
2 - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Email: [email protected]; [email protected]
Điện thoại:
    0     312
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Bài báo này tập trung vào việc mô phỏng sự va chạm của đầu đạn có kích thước
7.62 mm x 39 mm với một số loại giáp làm bằng kim loại và hợp kim cường lực dạng tấm có độ dày khác nhau. Các phá hủy của giáp sau khi chịu va chạm của đầu đạn được mô hình hóa sử dụng lý thuyết cơ học phá hủy dẻo liên tục. Các mô hình vật liệu được lập trình dưới dạng chương trình con kết hợp với mã phần tử hữu hạn của phần mềm ABAQUS/Explicit. Các mô phỏng số được thực hiện ở các vận tốc và các góc va chạm khác nhau giữa đầu đạn và giáp. Một số cơ chế phá hủy điển hình của đầu đạn và giáp tương ứng với các vận tốc chạm và các góc va chạm khác nhau, vận tốc của đạn trước và sau va chạm mà nó phản ánh khả năng chịu đựng va chạm của giáp đối với đạn súng tiểu liên AK 7.62 mm x 39 mm sẽ được so sánh với các kết quả từ các công bố quốc tế.


Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Mô phỏng số phá hủy giáp kim loại dưới tác dụng của đầu đạn súng tiểu liên AK Report description: Bài báo này tập trung vào việc mô phỏng sự va chạm của đầu đạn có kích thước
7.62 mm x 39 mm với một số loại giáp làm bằng kim loại và hợp kim cường lực dạng tấm có độ dày khác nhau. Các phá hủy của giáp sau khi chịu va chạm của đầu đạn được mô hình hóa sử dụng lý thuyết cơ học phá hủy dẻo liên tục. Các mô hình vật liệu được lập trình dưới dạng chương trình con kết hợp với mã phần tử hữu hạn của phần mềm ABAQUS/Explicit. Các mô phỏng số được thực hiện ở các vận tốc và các góc va chạm khác nhau giữa đầu đạn và giáp. Một số cơ chế phá hủy điển hình của đầu đạn và giáp tương ứng với các vận tốc chạm và các góc va chạm khác nhau, vận tốc của đạn trước và sau va chạm mà nó phản ánh khả năng chịu đựng va chạm của giáp đối với đạn súng tiểu liên AK 7.62 mm x 39 mm sẽ được so sánh với các kết quả từ các công bố quốc tế.


Mo phong so pha huy giap kim loai duoi tac dung cua dau dan sung tieu lien AK


Bai bao nay tap trung vao viec mo phong su va cham cua dau dan co kich thuoc
7.62 mm x 39 mm voi mot so loai giap lam bang kim loai va hop kim cuong luc dang tam co do day khac nhau. Cac pha huy cua giap sau khi chiu va cham cua dau dan duoc mo hinh hoa su dung ly thuyet co hoc pha huy deo lien tuc. Cac mo hinh vat lieu duoc lap trinh duoi dang chuong trinh con ket hop voi ma phan tu huu han cua phan mem ABAQUS/Explicit. Cac mo phong so duoc thuc hien o cac van toc va cac goc va cham khac nhau giua dau dan va giap. Mot so co che pha huy dien hinh cua dau dan va giap tuong ung voi cac van toc cham va cac goc va cham khac nhau, van toc cua dan truoc va sau va cham ma no phan anh kha nang chiu dung va cham cua giap doi voi dan sung tieu lien AK 7.62 mm x 39 mm se duoc so sanh voi cac ket qua tu cac cong bo quoc te.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541