Phân tích khả năng giảm chấn kết cấu với thiết bị MTLD bằng lý thuyết MTMD và thí nghiệm kiểm tra


Bùi Phạm Đức Tường 1, Phan Đức Huynh 1, Nguyễn Thái Dương 1, Lương Văn Hải 2
1 - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
2 - Trường Đại Học Bách khoa Tp.HCM
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     181
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Việc tận dụng bể nước mái để làm thiết bị kháng chấn cho nhà cao tầng – Multi Tuned Liquid Dampers MTLD đã được nghiên cứu khá nhiều trong thời gian vừa qua vì loại thiết bị này có rất nhiều ưu điểm như dễ chế tạo, dễ lắp đặt, tốn ít chi phí bảo hành, tốn ít không gian sử dụng và có thể áp dụng được cho các công trình đã đưa vào hoạt động với hiệu quả kháng chấn tốt. Nguyên lý làm việc của thiết bị này là lợi dụng sự cộng hưởng của bể chứa nước mái và công trình bên dưới, giúp cho đưa công trình về vị trí ban đầu khi cơ hệ nhận chuyển vị tác động từ bên ngoài. Bài báo này sử dụng phương pháp quy đổi MTLD thành thiết bị kháng chấn dạng khối lượng – Multi Tuned Mass Dampers MTMD sau đó mô phỏng số bằng phần mềm ETABS để xem xét công trình khi có và khi không sử dụng thiết bị kháng chấn, kết quả mô phỏng được kiểm chứng bằng thí nghiệm tiến hành trên bàn lắc được chế tạo tại Phòng Thí Nghiệm Kháng Chấn thuộc Khoa Xây Dựng, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM cho thấy sự phù hợp kết quả. Từ đó rút ra kết luận phương pháp quy đổi này rất phù hợp với kỹ sư ứng dụng tính toán, thiết kế hệ MTLD.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Phân tích khả năng giảm chấn kết cấu với thiết bị MTLD bằng lý thuyết MTMD và thí nghiệm kiểm tra Report description: Việc tận dụng bể nước mái để làm thiết bị kháng chấn cho nhà cao tầng – Multi Tuned Liquid Dampers MTLD đã được nghiên cứu khá nhiều trong thời gian vừa qua vì loại thiết bị này có rất nhiều ưu điểm như dễ chế tạo, dễ lắp đặt, tốn ít chi phí bảo hành, tốn ít không gian sử dụng và có thể áp dụng được cho các công trình đã đưa vào hoạt động với hiệu quả kháng chấn tốt. Nguyên lý làm việc của thiết bị này là lợi dụng sự cộng hưởng của bể chứa nước mái và công trình bên dưới, giúp cho đưa công trình về vị trí ban đầu khi cơ hệ nhận chuyển vị tác động từ bên ngoài. Bài báo này sử dụng phương pháp quy đổi MTLD thành thiết bị kháng chấn dạng khối lượng – Multi Tuned Mass Dampers MTMD sau đó mô phỏng số bằng phần mềm ETABS để xem xét công trình khi có và khi không sử dụng thiết bị kháng chấn, kết quả mô phỏng được kiểm chứng bằng thí nghiệm tiến hành trên bàn lắc được chế tạo tại Phòng Thí Nghiệm Kháng Chấn thuộc Khoa Xây Dựng, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM cho thấy sự phù hợp kết quả. Từ đó rút ra kết luận phương pháp quy đổi này rất phù hợp với kỹ sư ứng dụng tính toán, thiết kế hệ MTLD.


Phan tich kha nang giam chan ket cau voi thiet bi MTLD bang ly thuyet MTMD va thi nghiem kiem tra


Viec tan dung be nuoc mai de lam thiet bi khang chan cho nha cao tang – Multi Tuned Liquid Dampers MTLD da duoc nghien cuu kha nhieu trong thoi gian vua qua vi loai thiet bi nay co rat nhieu uu diem nhu de che tao, de lap dat, ton it chi phi bao hanh, ton it khong gian su dung va co the ap dung duoc cho cac cong trinh da dua vao hoat dong voi hieu qua khang chan tot. Nguyen ly lam viec cua thiet bi nay la loi dung su cong huong cua be chua nuoc mai va cong trinh ben duoi, giup cho dua cong trinh ve vi tri ban dau khi co he nhan chuyen vi tac dong tu ben ngoai. Bai bao nay su dung phuong phap quy doi MTLD thanh thiet bi khang chan dang khoi luong – Multi Tuned Mass Dampers MTMD sau do mo phong so bang phan mem ETABS de xem xet cong trinh khi co va khi khong su dung thiet bi khang chan, ket qua mo phong duoc kiem chung bang thi nghiem tien hanh tren ban lac duoc che tao tai Phong Thi Nghiem Khang Chan thuoc Khoa Xay Dung, Truong Dai Hoc Su Pham Ky Thuat Tp.HCM cho thay su phu hop ket qua. Tu do rut ra ket luan phuong phap quy doi nay rat phu hop voi ky su ung dung tinh toan, thiet ke he MTLD.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541