Thiết kế bộ điều khiển bat-FUZZY điều khiển ổn định góc con lắc ngược


Nguyễn Xuân Chiêm
Học viện kỹ thuật quân sự
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     152
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu xây dựng bộ điều khiển BAT-Fuzzy điều khiển ổn định góc của con lắc ngược. Cấu trúc hàm thuộc của bộ điều khiển mờ được tối ưu bằng thuật toán con rơi thông qua hàm mục tiêu sai số bình phương tối thiểu. Chất lượng của bộ điều khiển tổng hợp được thể hiện qua kết quả mô phỏng và thực nghiệm. Hiệu quả của bộ điều khiển BAT-Fuzzy thể hiện thông qua kết so sánh với một số bộ điều khiển khác.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Thiết kế bộ điều khiển bat-FUZZY điều khiển ổn định góc con lắc ngược Report description: Nghiên cứu này nhằm mục tiêu xây dựng bộ điều khiển BAT-Fuzzy điều khiển ổn định góc của con lắc ngược. Cấu trúc hàm thuộc của bộ điều khiển mờ được tối ưu bằng thuật toán con rơi thông qua hàm mục tiêu sai số bình phương tối thiểu. Chất lượng của bộ điều khiển tổng hợp được thể hiện qua kết quả mô phỏng và thực nghiệm. Hiệu quả của bộ điều khiển BAT-Fuzzy thể hiện thông qua kết so sánh với một số bộ điều khiển khác.


Thiet ke bo dieu khien bat-FUZZY dieu khien on dinh goc con lac nguoc


Nghien cuu nay nham muc tieu xay dung bo dieu khien BAT-Fuzzy dieu khien on dinh goc cua con lac nguoc. Cau truc ham thuoc cua bo dieu khien mo duoc toi uu bang thuat toan con roi thong qua ham muc tieu sai so binh phuong toi thieu. Chat luong cua bo dieu khien tong hop duoc the hien qua ket qua mo phong va thuc nghiem. Hieu qua cua bo dieu khien BAT-Fuzzy the hien thong qua ket so sanh voi mot so bo dieu khien khac.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541