Bộ hấp thụ dao động với phần tử lò xo có độ cứng âm lắp đặt vào kết cấu dầm


Nguyễn Xuân Nguyên 1, Trịnh Ngọc Anh 1, Nguyễn Đông Anh 2
1 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
2 - Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     124
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Mô hình bộ hấp thụ dao động với phần tử lò xo có độ cứng âm được Y. Shen và cộng sự đề xuất vào năm 2017 [Y. Shen, H. Peng, X. Li and S. Yang, Analytically optimal parameters of dynamic vibration absorber with negative stiffness, Mechanical Systems and Signal Processing 85 (2017) 193–203]. Mô hình bộ hấp thụ dao động này có hiệu quả tốt hơn so với mô hình kinh điển. Trong báo cáo này, các tác giả sẽ đưa công thức giải tích cho các thông số tối ưu của bộ hấp thụ dao động với phần tử lò xo có độ cứng âm khi lắp đặt vào kết cấu dầm. Mô phỏng số được thực hiện để xác minh tính đúng đắn của các công thức thu được.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Bộ hấp thụ dao động với phần tử lò xo có độ cứng âm lắp đặt vào kết cấu dầm Report description: Mô hình bộ hấp thụ dao động với phần tử lò xo có độ cứng âm được Y. Shen và cộng sự đề xuất vào năm 2017 [Y. Shen, H. Peng, X. Li and S. Yang, Analytically optimal parameters of dynamic vibration absorber with negative stiffness, Mechanical Systems and Signal Processing 85 (2017) 193–203]. Mô hình bộ hấp thụ dao động này có hiệu quả tốt hơn so với mô hình kinh điển. Trong báo cáo này, các tác giả sẽ đưa công thức giải tích cho các thông số tối ưu của bộ hấp thụ dao động với phần tử lò xo có độ cứng âm khi lắp đặt vào kết cấu dầm. Mô phỏng số được thực hiện để xác minh tính đúng đắn của các công thức thu được.


Bo hap thu dao dong voi phan tu lo xo co do cung am lap dat vao ket cau dam


Mo hinh bo hap thu dao dong voi phan tu lo xo co do cung am duoc Y. Shen va cong su de xuat vao nam 2017 [Y. Shen, H. Peng, X. Li and S. Yang, Analytically optimal parameters of dynamic vibration absorber with negative stiffness, Mechanical Systems and Signal Processing 85 (2017) 193–203]. Mo hinh bo hap thu dao dong nay co hieu qua tot hon so voi mo hinh kinh dien. Trong bao cao nay, cac tac gia se dua cong thuc giai tich cho cac thong so toi uu cua bo hap thu dao dong voi phan tu lo xo co do cung am khi lap dat vao ket cau dam. Mo phong so duoc thuc hien de xac minh tinh dung dan cua cac cong thuc thu duoc.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541