Thiết kế hình học hệ bánh răng không tròn kiểu hành tinh có biên dạng là đường thân khai của đường tròn


Nguyễn Thành Trung 1,2, Nguyễn Hồng Thái 2 và Nguyễn Hoàng Việt 2
1 - Viện Nghiên cứu Cơ khí, Số 4 Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
2 - Viện Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Tp. Hà Nội <
BR />

Email: [email protected] hoặc [email protected]
Điện thoại:
    0     235
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Trong bài báo này các tác giả trình bày phương pháp tổng hợp hệ bánh răng không tròn kiểu hành tinh có biên dạng răng là đường thân khai của đường tròn bằng phương pháp bao hình. Để thiết kế hệ bánh răng này nhóm tác giả tiến hành tổng hợp đường lăn của hệ bánh răng, trên cơ sở đó phân bổ số răng, cũng như xác định mô hình toán học của biên dạng răng thân khai theo phương pháp bao hình. Ngoài ra, nghiên cứu này cũng xét đến điều kiện cắt lẹm chân răng và xác định đặc tính động học của hệ bánh răng, đồng thời đưa ra quy trình tổng quát thiết kế hệ bánh răng không tròn kiểu hành hành tinh.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Thiết kế hình học hệ bánh răng không tròn kiểu hành tinh có biên dạng là đường thân khai của đường tròn Report description: Trong bài báo này các tác giả trình bày phương pháp tổng hợp hệ bánh răng không tròn kiểu hành tinh có biên dạng răng là đường thân khai của đường tròn bằng phương pháp bao hình. Để thiết kế hệ bánh răng này nhóm tác giả tiến hành tổng hợp đường lăn của hệ bánh răng, trên cơ sở đó phân bổ số răng, cũng như xác định mô hình toán học của biên dạng răng thân khai theo phương pháp bao hình. Ngoài ra, nghiên cứu này cũng xét đến điều kiện cắt lẹm chân răng và xác định đặc tính động học của hệ bánh răng, đồng thời đưa ra quy trình tổng quát thiết kế hệ bánh răng không tròn kiểu hành hành tinh.


Thiet ke hinh hoc he banh rang khong tron kieu hanh tinh co bien dang la duong than khai cua duong tron


Trong bai bao nay cac tac gia trinh bay phuong phap tong hop he banh rang khong tron kieu hanh tinh co bien dang rang la duong than khai cua duong tron bang phuong phap bao hinh. De thiet ke he banh rang nay nhom tac gia tien hanh tong hop duong lan cua he banh rang, tren co so do phan bo so rang, cung nhu xac dinh mo hinh toan hoc cua bien dang rang than khai theo phuong phap bao hinh. Ngoai ra, nghien cuu nay cung xet den dieu kien cat lem chan rang va xac dinh dac tinh dong hoc cua he banh rang, dong thoi dua ra quy trinh tong quat thiet ke he banh rang khong tron kieu hanh hanh tinh.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541