Tính toán thiết kế máy thí nghiệm mỏi kéo và uốn cho mẫu thử bằng thép với biên độ ứng suất tăng dần


Vũ Lê Huy 1, Hoàng Văn Bạo 2
1 - Đại học Phenikaa
2 - Đại học Bách khoa Hà Nội <
BR />

Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     116
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Đường cong mỏi thể hiện mối quan hệ giữa biên độ ứng suất và tuổi thọ mỏi của một chi tiết thường được dùng để làm căn cứ tính toán thiết kế chi tiết máy trong ngành cơ khí. Đường cong này được xây dựng dựa trên dữ liệu thí nghiệm mỏi với biên độ ứng suất không đổi. Bên cạnh đó, việc xây dựng đường cong mỏi được xác định là có thể thực hiện bằng các thí nghiệm với biên độ ứng suất tăng dần. Đây là phương pháp mới nên chưa có thiết bị thí nghiệm cho các chi tiết máy bằng thép. Bài báo này giới thiệu kết quả tính toán thiết kế một máy thí nghiệm mỏi kéo và uốn theo phương pháp thí nghiệm mỏi với biên độ ứng suất tăng dần cho các mẫu thử bằng thép.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Tính toán thiết kế máy thí nghiệm mỏi kéo và uốn cho mẫu thử bằng thép với biên độ ứng suất tăng dần Report description: Đường cong mỏi thể hiện mối quan hệ giữa biên độ ứng suất và tuổi thọ mỏi của một chi tiết thường được dùng để làm căn cứ tính toán thiết kế chi tiết máy trong ngành cơ khí. Đường cong này được xây dựng dựa trên dữ liệu thí nghiệm mỏi với biên độ ứng suất không đổi. Bên cạnh đó, việc xây dựng đường cong mỏi được xác định là có thể thực hiện bằng các thí nghiệm với biên độ ứng suất tăng dần. Đây là phương pháp mới nên chưa có thiết bị thí nghiệm cho các chi tiết máy bằng thép. Bài báo này giới thiệu kết quả tính toán thiết kế một máy thí nghiệm mỏi kéo và uốn theo phương pháp thí nghiệm mỏi với biên độ ứng suất tăng dần cho các mẫu thử bằng thép.


Tinh toan thiet ke may thi nghiem moi keo va uon cho mau thu bang thep voi bien do ung suat tang dan


Duong cong moi the hien moi quan he giua bien do ung suat va tuoi tho moi cua mot chi tiet thuong duoc dung de lam can cu tinh toan thiet ke chi tiet may trong nganh co khi. Duong cong nay duoc xay dung dua tren du lieu thi nghiem moi voi bien do ung suat khong doi. Ben canh do, viec xay dung duong cong moi duoc xac dinh la co the thuc hien bang cac thi nghiem voi bien do ung suat tang dan. Day la phuong phap moi nen chua co thiet bi thi nghiem cho cac chi tiet may bang thep. Bai bao nay gioi thieu ket qua tinh toan thiet ke mot may thi nghiem moi keo va uon theo phuong phap thi nghiem moi voi bien do ung suat tang dan cho cac mau thu bang thep.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541