Ứng dụng biên dạng Novikov trong thiết kế hệ bánh răng không tròn


Nguyễn Thành Trung 1,2, Nguyễn Hồng Thái 2 và Đàm Công Trưởng 2
1 - Viện Nghiên cứu Cơ khí, Số 4 Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
2 -
Viện Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Tp. Hà Nội
Email: [email protected] hoặc [email protected]
Điện thoại:
    0     163
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Bánh răng không tròn được ứng dụng trong việc tạo ra các bộ truyền bánh răng có tỷ số truyền thay đổi. Cho đến thời điểm hiện tại hầu hết các tác giả trong và ngoài nước chỉ nghiên cứu về loại bánh răng không tròn có biên dạng là đường thân khai của đường tròn. Trong bài báo này, cac tác giả ứng dụng thanh răng Novikov thông qua định lý đối tiếp để thiết lập mô hình toán học của biên dạng bánh răng không tròn. Trên cơ sở đó, thiết kế một hộp biến đổi tốc độ có tốc độ trục ra biến đổi từ 917 đến 2853 (vòng/phút) và mô men trục ra biến đổi từ 1674 đến 5206 Nmm.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Ứng dụng biên dạng Novikov trong thiết kế hệ bánh răng không tròn Report description: Bánh răng không tròn được ứng dụng trong việc tạo ra các bộ truyền bánh răng có tỷ số truyền thay đổi. Cho đến thời điểm hiện tại hầu hết các tác giả trong và ngoài nước chỉ nghiên cứu về loại bánh răng không tròn có biên dạng là đường thân khai của đường tròn. Trong bài báo này, cac tác giả ứng dụng thanh răng Novikov thông qua định lý đối tiếp để thiết lập mô hình toán học của biên dạng bánh răng không tròn. Trên cơ sở đó, thiết kế một hộp biến đổi tốc độ có tốc độ trục ra biến đổi từ 917 đến 2853 (vòng/phút) và mô men trục ra biến đổi từ 1674 đến 5206 Nmm.


Ung dung bien dang Novikov trong thiet ke he banh rang khong tron


Banh rang khong tron duoc ung dung trong viec tao ra cac bo truyen banh rang co ty so truyen thay doi. Cho den thoi diem hien tai hau het cac tac gia trong va ngoai nuoc chi nghien cuu ve loai banh rang khong tron co bien dang la duong than khai cua duong tron. Trong bai bao nay, cac tac gia ung dung thanh rang Novikov thong qua dinh ly doi tiep de thiet lap mo hinh toan hoc cua bien dang banh rang khong tron. Tren co so do, thiet ke mot hop bien doi toc do co toc do truc ra bien doi tu 917 den 2853 (vong/phut) va mo men truc ra bien doi tu 1674 den 5206 Nmm.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541