Nghiên cứu thay thế các cơ cấu bốn khâu trong bộ gạt nước mưa ô tô bằng cặp bánh răng không tròn


Nguyễn Thành Trung 1,2, Nguyễn Thùy Dương 2, Nguyễn Tài Trưởng 2 và Nguyễn Hồng Thái 2
1 - Viện Nghiên cứu Cơ khí, Số 4 Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
2- Viện Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Tp. Hà Nội <
BR />

Email: [email protected] hoặc [email protected]
Điện thoại:
    0     121
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Hầu hết các cơ cấu gạt nước mưa của những dòng xe ô tô ngày nay đều được hình thành từ nguyên lý của cơ cấu một tay quay, một cần lắc (các biến thể của cơ cấu bốn khâu bản lề). Để thay thế các cơ cấu này bằng cặp bánh răng không tròn, trong bài báo này chúng tôi tiến hành xác định quy luật hàm truyền giữa cần lắc của tay gạt nước mưa so với vận tốc góc của khâu dẫn. Từ quy luật hàm truyền đó tiến hành thiết kế bộ truyền bánh răng không tròn thay thế. Việc thay thế này có ưu điểm sẽ tạo ra các cơ cấu gạt nước mưa ô tô mới có kích thước nhỏ gọn, đơn giản hơn mà vẫn đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Nghiên cứu thay thế các cơ cấu bốn khâu trong bộ gạt nước mưa ô tô bằng cặp bánh răng không tròn Report description: Hầu hết các cơ cấu gạt nước mưa của những dòng xe ô tô ngày nay đều được hình thành từ nguyên lý của cơ cấu một tay quay, một cần lắc (các biến thể của cơ cấu bốn khâu bản lề). Để thay thế các cơ cấu này bằng cặp bánh răng không tròn, trong bài báo này chúng tôi tiến hành xác định quy luật hàm truyền giữa cần lắc của tay gạt nước mưa so với vận tốc góc của khâu dẫn. Từ quy luật hàm truyền đó tiến hành thiết kế bộ truyền bánh răng không tròn thay thế. Việc thay thế này có ưu điểm sẽ tạo ra các cơ cấu gạt nước mưa ô tô mới có kích thước nhỏ gọn, đơn giản hơn mà vẫn đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.


Nghien cuu thay the cac co cau bon khau trong bo gat nuoc mua o to bang cap banh rang khong tron


Hau het cac co cau gat nuoc mua cua nhung dong xe o to ngay nay deu duoc hinh thanh tu nguyen ly cua co cau mot tay quay, mot can lac (cac bien the cua co cau bon khau ban le). De thay the cac co cau nay bang cap banh rang khong tron, trong bai bao nay chung toi tien hanh xac dinh quy luat ham truyen giua can lac cua tay gat nuoc mua so voi van toc goc cua khau dan. Tu quy luat ham truyen do tien hanh thiet ke bo truyen banh rang khong tron thay the. Viec thay the nay co uu diem se tao ra cac co cau gat nuoc mua o to moi co kich thuoc nho gon, don gian hon ma van dam bao duoc cac yeu cau ky thuat cua he thong.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541