Mô phỏng sự tác động của sóng lên công trình kè bãi biển Tân Thành bằng phân tích tương tác rắn lỏng


Trần Kim Bằng, Võ Mạnh Duy, Lê Hồng Hiếu, Trương Tích Thiện
Bộ môn Cơ Kỹ thuật, Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TP. HCM
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     153
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Kè chắn sóng là một trong các kết cấu bảo vệ chống lại sự sói mòn nghiêm trọng tại các bờ biển trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này. Tuy nhiên, đây là vấn đề rất phức tạp và thường xuyên thay đổi theo thời gian. Các bài báo và công trình nghiên cứu trong nước hầu như vẫn sử dụng các mô hình thực nghiệm đơn giản hoặc dùng phương pháp giải tích, chưa áp dụng các phương pháp số vào tính toán ứng xử của bờ kè dưới tác dụng của sóng biển. Giải quyết được bài toán mô phỏng kè chắn sóng bằng phương pháp số sẽ mở ra nhiều hướng đi mới cho quá trình nghiên cứu, cải tiến và phát triển cấu kiện tự chèn để gia cố cho công trình kè. Bằng việc sử dụng phương pháp số, nhiều phương án thử nghiệm đa dạng cho các điều kiện ngoài tự nhiên như gió, bão, sóng thần đều có thể đưa vào công cụ mô phỏng để cho kết quả và tiết kiệm thời gian, chi phí so với thực nghiệm. Trong bài báo này, nhóm tác giả sẽ sử dụng phương pháp phân tích tương tác rắn lỏng để mô phỏng sự tác động của sóng lên công trình kè bãi biển Tân Thành.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Mô phỏng sự tác động của sóng lên công trình kè bãi biển Tân Thành bằng phân tích tương tác rắn lỏng Report description: Kè chắn sóng là một trong các kết cấu bảo vệ chống lại sự sói mòn nghiêm trọng tại các bờ biển trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này. Tuy nhiên, đây là vấn đề rất phức tạp và thường xuyên thay đổi theo thời gian. Các bài báo và công trình nghiên cứu trong nước hầu như vẫn sử dụng các mô hình thực nghiệm đơn giản hoặc dùng phương pháp giải tích, chưa áp dụng các phương pháp số vào tính toán ứng xử của bờ kè dưới tác dụng của sóng biển. Giải quyết được bài toán mô phỏng kè chắn sóng bằng phương pháp số sẽ mở ra nhiều hướng đi mới cho quá trình nghiên cứu, cải tiến và phát triển cấu kiện tự chèn để gia cố cho công trình kè. Bằng việc sử dụng phương pháp số, nhiều phương án thử nghiệm đa dạng cho các điều kiện ngoài tự nhiên như gió, bão, sóng thần đều có thể đưa vào công cụ mô phỏng để cho kết quả và tiết kiệm thời gian, chi phí so với thực nghiệm. Trong bài báo này, nhóm tác giả sẽ sử dụng phương pháp phân tích tương tác rắn lỏng để mô phỏng sự tác động của sóng lên công trình kè bãi biển Tân Thành.


Mo phong su tac dong cua song len cong trinh ke bai bien Tan Thanh bang phan tich tuong tac ran long


Ke chan song la mot trong cac ket cau bao ve chong lai su soi mon nghiem trong tai cac bo bien tren the gioi noi chung va Viet Nam noi rieng. Da co nhieu cong trinh nghien cuu ve van de nay. Tuy nhien, day la van de rat phuc tap va thuong xuyen thay doi theo thoi gian. Cac bai bao va cong trinh nghien cuu trong nuoc hau nhu van su dung cac mo hinh thuc nghiem don gian hoac dung phuong phap giai tich, chua ap dung cac phuong phap so vao tinh toan ung xu cua bo ke duoi tac dung cua song bien. Giai quyet duoc bai toan mo phong ke chan song bang phuong phap so se mo ra nhieu huong di moi cho qua trinh nghien cuu, cai tien va phat trien cau kien tu chen de gia co cho cong trinh ke. Bang viec su dung phuong phap so, nhieu phuong an thu nghiem da dang cho cac dieu kien ngoai tu nhien nhu gio, bao, song than deu co the dua vao cong cu mo phong de cho ket qua va tiet kiem thoi gian, chi phi so voi thuc nghiem. Trong bai bao nay, nhom tac gia se su dung phuong phap phan tich tuong tac ran long de mo phong su tac dong cua song len cong trinh ke bai bien Tan Thanh.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541