Bài toán truyền sóng trong môi trường bán mặt phẳng đàn hồi điền đầy chất lỏng bảo hòa dưới tác động của tải không dừng đối xứng


Nguyễn Ngọc Hòa 1, Đặng Quang Giang 2, Vũ Quốc Trụ 1, Tarlakovky D. V. 3
1 - Học viện Kỹ thuật Quân sự
2 - Viện Khoa học Công nghệ Quân sự
3 - Đại học Hàng không Mátxcơva, Liên bang Nga
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     97
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Bài báo nghiên cứu bài toán truyền sóng không dừng đối xứng trong bán mặt phẳng đàn hồi điền đầy chất lỏng bão hòa dưới tác động của tải không dừng đối xứng. Sử dụng mô hình Bio để khảo sát, bài toán được giải bằng cách sử dụng biến đổi Hackel theo bán kính hệ tọa độ trụ và biến đổi Laplace theo thời gian. Hàm gốc được tìm bằng biến đổi có sử dụng tính chất của các hàm này từ các hàm ảnh tìm được từ điều kiện biên và điều kiện đầu. Bài báo đưa ra vị dụ kết quả tính toán cho môi trường cụ thể.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Bài toán truyền sóng trong môi trường bán mặt phẳng đàn hồi điền đầy chất lỏng bảo hòa dưới tác động của tải không dừng đối xứng Report description: Bài báo nghiên cứu bài toán truyền sóng không dừng đối xứng trong bán mặt phẳng đàn hồi điền đầy chất lỏng bão hòa dưới tác động của tải không dừng đối xứng. Sử dụng mô hình Bio để khảo sát, bài toán được giải bằng cách sử dụng biến đổi Hackel theo bán kính hệ tọa độ trụ và biến đổi Laplace theo thời gian. Hàm gốc được tìm bằng biến đổi có sử dụng tính chất của các hàm này từ các hàm ảnh tìm được từ điều kiện biên và điều kiện đầu. Bài báo đưa ra vị dụ kết quả tính toán cho môi trường cụ thể.


Bai toan truyen song trong moi truong ban mat phang dan hoi dien day chat long bao hoa duoi tac dong cua tai khong dung doi xung


Bai bao nghien cuu bai toan truyen song khong dung doi xung trong ban mat phang dan hoi dien day chat long bao hoa duoi tac dong cua tai khong dung doi xung. Su dung mo hinh Bio de khao sat, bai toan duoc giai bang cach su dung bien doi Hackel theo ban kinh he toa do tru va bien doi Laplace theo thoi gian. Ham goc duoc tim bang bien doi co su dung tinh chat cua cac ham nay tu cac ham anh tim duoc tu dieu kien bien va dieu kien dau. Bai bao dua ra vi du ket qua tinh toan cho moi truong cu the.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541