Mô phỏng vỡ đập hồ chứa nước Thuận Ninh – Bình Định


Võ Ngọc Dương 1, Huỳnh Quốc Hoàng Anh 2
1 - Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
2 - Công ty TNHH Khai thác công trình Thủy lợi Bình Định
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     135
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Với hơn 160 hồ chứa nước lớn nhỏ trên địa bàn, Bình Định là một trong những địa phương có số lượng hồ chứa nhiều nhất cả nước. Hệ thống này đã và đang đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên do đã được xây dựng từ rất lâu, hệ thống hồ chứa ở Bình Định tiềm ẩn những nguy cơ nhất định về mất an toàn đập, đáng chứ ý là những hồ chứa được xây dựng từ những năm 70 như Thuận Ninh (Vhi = 32.26 106 m3). Nhằm giúp các cơ quan quản lý địa phương chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp, nghiên cứu này tiến hành xây dựng các bản đồ ngập lụt hạ du hồ chưa nước Thuận Ninh. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên phần mềm MIKE FLOOD với các kịch bản giả định dựa theo TCKT 03:2015/TCTL. Kết quả cho thấy, sự cố vỡ đập hồ chưa nước Thuận Ninh có thể gây ảnh hưởng tơi 33,354519 km2 diện tích đất canh tác ở hạ du. Nghiên cứu cũng phân tích, chỉ ra thời gian truyền lũ và thời gian ngập ở các khu vực hạ du.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Mô phỏng vỡ đập hồ chứa nước Thuận Ninh – Bình Định Report description: Với hơn 160 hồ chứa nước lớn nhỏ trên địa bàn, Bình Định là một trong những địa phương có số lượng hồ chứa nhiều nhất cả nước. Hệ thống này đã và đang đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên do đã được xây dựng từ rất lâu, hệ thống hồ chứa ở Bình Định tiềm ẩn những nguy cơ nhất định về mất an toàn đập, đáng chứ ý là những hồ chứa được xây dựng từ những năm 70 như Thuận Ninh (Vhi = 32.26 106 m3). Nhằm giúp các cơ quan quản lý địa phương chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp, nghiên cứu này tiến hành xây dựng các bản đồ ngập lụt hạ du hồ chưa nước Thuận Ninh. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên phần mềm MIKE FLOOD với các kịch bản giả định dựa theo TCKT 03:2015/TCTL. Kết quả cho thấy, sự cố vỡ đập hồ chưa nước Thuận Ninh có thể gây ảnh hưởng tơi 33,354519 km2 diện tích đất canh tác ở hạ du. Nghiên cứu cũng phân tích, chỉ ra thời gian truyền lũ và thời gian ngập ở các khu vực hạ du.


Mo phong vo dap ho chua nuoc Thuan Ninh – Binh Dinh


Voi hon 160 ho chua nuoc lon nho tren dia ban, Binh Dinh la mot trong nhung dia phuong co so luong ho chua nhieu nhat ca nuoc. He thong nay da va dang dong gop tich cuc cho su phat trien kinh te xa hoi cua dia phuong. Tuy nhien do da duoc xay dung tu rat lau, he thong ho chua o Binh Dinh tiem an nhung nguy co nhat dinh ve mat an toan dap, dang chu y la nhung ho chua duoc xay dung tu nhung nam 70 nhu Thuan Ninh (Vhi = 32.26 106 m3). Nham giup cac co quan quan ly dia phuong chu dong ung pho voi cac tinh huong khan cap, nghien cuu nay tien hanh xay dung cac ban do ngap lut ha du ho chua nuoc Thuan Ninh. Nghien cuu duoc thuc hien dua tren phan mem MIKE FLOOD voi cac kich ban gia dinh dua theo TCKT 03:2015/TCTL. Ket qua cho thay, su co vo dap ho chua nuoc Thuan Ninh co the gay anh huong toi 33,354519 km2 dien tich dat canh tac o ha du. Nghien cuu cung phan tich, chi ra thoi gian truyen lu va thoi gian ngap o cac khu vuc ha du.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541