Đánh giá mối tương quan giữa lượng mưa dự báo từ trang web Ventusky và thực đo cho khu vực Quảng Nam và Đà Nẵng


Võ Ngọc Dương, Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Chí Linh, Phan Hữu Nhân, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Hoàng Thanh Phi
Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Email: [email protected], [email protected]
Điện thoại:
    0     129
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Biến đổi khí hậu toàn cầu đang kéo theo hàng loạt dạng thời tiết cực đoan. Để đối phó với thiên tai thì hệ thống dự báo thời tiết phải không ngừng được nâng cao đặc biệt trong thời đại phát triển như hiện nay thì ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ việc dự báo là vô cùng cấp thiết để tăng tính chính xác cũng như chủ động trong giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Trên thế giới hiện có nhiều mô hình dự báo tuy nhiên độ chính xác thì cần phải kiểm nghiệm. Trong số đó dữ liệu dự báo của trang https://www.ventusky.com/ là rất đầy đủ, cập nhật thường xuyên, linh hoạt, đáp ứng được yêu cầu dự báo chế độ thủy văn cho các lưu vực nước ta. Nhằm đánh giá chất lượng dữ liệu từ trang Ventusky, trong nghiên cứu này, nhóm tiến hành so sánh dữ liệu trích xuất từ trang Ventusky và dữ liệu thực đo. Nghiên cứu thực hiện so sánh giữa thực đo và mô hình ở các nhiều vị trí khác nhau, đánh giá mức độ tương quan của số liệu và chỉ ra ưu nhược điểm của cơ sở dữ liệu miền phí này.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Đánh giá mối tương quan giữa lượng mưa dự báo từ trang web Ventusky và thực đo cho khu vực Quảng Nam và Đà Nẵng Report description: Biến đổi khí hậu toàn cầu đang kéo theo hàng loạt dạng thời tiết cực đoan. Để đối phó với thiên tai thì hệ thống dự báo thời tiết phải không ngừng được nâng cao đặc biệt trong thời đại phát triển như hiện nay thì ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ việc dự báo là vô cùng cấp thiết để tăng tính chính xác cũng như chủ động trong giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Trên thế giới hiện có nhiều mô hình dự báo tuy nhiên độ chính xác thì cần phải kiểm nghiệm. Trong số đó dữ liệu dự báo của trang https://www.ventusky.com/ là rất đầy đủ, cập nhật thường xuyên, linh hoạt, đáp ứng được yêu cầu dự báo chế độ thủy văn cho các lưu vực nước ta. Nhằm đánh giá chất lượng dữ liệu từ trang Ventusky, trong nghiên cứu này, nhóm tiến hành so sánh dữ liệu trích xuất từ trang Ventusky và dữ liệu thực đo. Nghiên cứu thực hiện so sánh giữa thực đo và mô hình ở các nhiều vị trí khác nhau, đánh giá mức độ tương quan của số liệu và chỉ ra ưu nhược điểm của cơ sở dữ liệu miền phí này.


Danh gia moi tuong quan giua luong mua du bao tu trang web Ventusky va thuc do cho khu vuc Quang Nam va Da Nang


Bien doi khi hau toan cau dang keo theo hang loat dang thoi tiet cuc doan. De doi pho voi thien tai thi he thong du bao thoi tiet phai khong ngung duoc nang cao dac biet trong thoi dai phat trien nhu hien nay thi ung dung cong nghe nham ho tro viec du bao la vo cung cap thiet de tang tinh chinh xac cung nhu chu dong trong giam thieu thiet hai do thien tai gay ra. Tren the gioi hien co nhieu mo hinh du bao tuy nhien do chinh xac thi can phai kiem nghiem. Trong so do du lieu du bao cua trang https://www.ventusky.com/ la rat day du, cap nhat thuong xuyen, linh hoat, dap ung duoc yeu cau du bao che do thuy van cho cac luu vuc nuoc ta. Nham danh gia chat luong du lieu tu trang Ventusky, trong nghien cuu nay, nhom tien hanh so sanh du lieu trich xuat tu trang Ventusky va du lieu thuc do. Nghien cuu thuc hien so sanh giua thuc do va mo hinh o cac nhieu vi tri khac nhau, danh gia muc do tuong quan cua so lieu va chi ra uu nhuoc diem cua co so du lieu mien phi nay.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541