Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới hồ thủy điện Rào Quán, tỉnh Quảng Trị


Võ Ngọc Dương 1, Trần Hoàng Việt 2
1 - Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
2 - Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh Quảng Trị
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     134
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Biến đổi khí hậu xuất phát từ sự gia tăng lượng khí thải nhà kính được nhìn nhận là một trong những thách thức lớn cho nhân loại trong thế kỷ thứ 21. Do đó cần có những đánh giá thật đầy đủ và chính xác về sự thay đổi của các yếu tố tự nhiên do hậu quả của biến đổi khí hậu, để có thể cung cấp những căn cứ cần thiết cho việc xây dựng các biện pháp giảm thiểu và thích ứng với sự thay đổi này. Hồ Thủy điện Rào Quán với dung tích hồ chứa 163 triệu m3, là hồ chứa lớn nhất tỉnh Quảng Trị. Quá trình vận hành hồ có ảnh hưởng rất lớn đến dòng chảy hạ lưu sông Thạch Hãn, cũng như thiên tai ngập lụt hạ du. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích cung cấp một cái nhìn tổng quan về tác động của biến đổi khí hậu tới dòng chảy về hồ thủy điện Rào Quán, làm cơ sở để các cơ quan quản lý vận hành hồ một cách hợp lý và chủ động đối phó với các diễn biến bất thường do biến đổi khí hậu gây ra. Trong nghiên cứu này, nhằm thể hiện sự thay đổi dòng chảy do tác động của biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2035, 2046-2065, 2080-2099, một mô hình thủy văn phân bố đã được xây dựng, hiệu chỉnh và kiểm định với mức độ tin cậy cao, khi hệ số nash đạt tới 0.75 và hệ số tương quan đạt tới 0.9.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới hồ thủy điện Rào Quán, tỉnh Quảng Trị Report description: Biến đổi khí hậu xuất phát từ sự gia tăng lượng khí thải nhà kính được nhìn nhận là một trong những thách thức lớn cho nhân loại trong thế kỷ thứ 21. Do đó cần có những đánh giá thật đầy đủ và chính xác về sự thay đổi của các yếu tố tự nhiên do hậu quả của biến đổi khí hậu, để có thể cung cấp những căn cứ cần thiết cho việc xây dựng các biện pháp giảm thiểu và thích ứng với sự thay đổi này. Hồ Thủy điện Rào Quán với dung tích hồ chứa 163 triệu m3, là hồ chứa lớn nhất tỉnh Quảng Trị. Quá trình vận hành hồ có ảnh hưởng rất lớn đến dòng chảy hạ lưu sông Thạch Hãn, cũng như thiên tai ngập lụt hạ du. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích cung cấp một cái nhìn tổng quan về tác động của biến đổi khí hậu tới dòng chảy về hồ thủy điện Rào Quán, làm cơ sở để các cơ quan quản lý vận hành hồ một cách hợp lý và chủ động đối phó với các diễn biến bất thường do biến đổi khí hậu gây ra. Trong nghiên cứu này, nhằm thể hiện sự thay đổi dòng chảy do tác động của biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2035, 2046-2065, 2080-2099, một mô hình thủy văn phân bố đã được xây dựng, hiệu chỉnh và kiểm định với mức độ tin cậy cao, khi hệ số nash đạt tới 0.75 và hệ số tương quan đạt tới 0.9.


Danh gia tac dong cua bien doi khi hau toi ho thuy dien Rao Quan, tinh Quang Tri


Bien doi khi hau xuat phat tu su gia tang luong khi thai nha kinh duoc nhin nhan la mot trong nhung thach thuc lon cho nhan loai trong the ky thu 21. Do do can co nhung danh gia that day du va chinh xac ve su thay doi cua cac yeu to tu nhien do hau qua cua bien doi khi hau, de co the cung cap nhung can cu can thiet cho viec xay dung cac bien phap giam thieu va thich ung voi su thay doi nay. Ho Thuy dien Rao Quan voi dung tich ho chua 163 trieu m3, la ho chua lon nhat tinh Quang Tri. Qua trinh van hanh ho co anh huong rat lon den dong chay ha luu song Thach Han, cung nhu thien tai ngap lut ha du. Nghien cuu nay duoc thuc hien nham muc dich cung cap mot cai nhin tong quan ve tac dong cua bien doi khi hau toi dong chay ve ho thuy dien Rao Quan, lam co so de cac co quan quan ly van hanh ho mot cach hop ly va chu dong doi pho voi cac dien bien bat thuong do bien doi khi hau gay ra. Trong nghien cuu nay, nham the hien su thay doi dong chay do tac dong cua bien doi khi hau giai doan 2016-2035, 2046-2065, 2080-2099, mot mo hinh thuy van phan bo da duoc xay dung, hieu chinh va kiem dinh voi muc do tin cay cao, khi he so nash dat toi 0.75 va he so tuong quan dat toi 0.9.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541