Nghiên cứu khả năng sử dụng ảnh vệ tinh trong đánh giá nồng độ chất rắn lơ lửng vùng Cửa Đại, Quảng Nam


Phạm Thị Minh Hạnh, Dương Công Điển, Lê Thị Hường
"Phạm Thị Minh Hạnh, Dương Công Điển, Lê Thị Hường
Email:
Điện thoại:
    0     128
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Nghiên cứu khả năng sử dụng ảnh vệ tinh trong đánh giá nồng độ chất rắn lơ lửng vùng Cửa Đại, Quảng Nam

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Nghiên cứu khả năng sử dụng ảnh vệ tinh trong đánh giá nồng độ chất rắn lơ lửng vùng Cửa Đại, Quảng Nam Report description: Nghiên cứu khả năng sử dụng ảnh vệ tinh trong đánh giá nồng độ chất rắn lơ lửng vùng Cửa Đại, Quảng Nam


Nghien cuu kha nang su dung anh ve tinh trong danh gia nong do chat ran lo lung vung Cua Dai, Quang Nam


Nghien cuu kha nang su dung anh ve tinh trong danh gia nong do chat ran lo lung vung Cua Dai, Quang Nam
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541