Áp dụng thử nghiệm phương pháp quan trắc sóng vùng gần bờ bằng Camera


Đặng Song Hà, Dương Công Điển, Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Vũ Thắng, Trương Mạnh Chiến
Viện Cơ Học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     116
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Sóng vùng gần bờ là một yếu tố quan trọng trong công tác quản lý đới bờ cũng như xây dựng các công trình ven biển. Do ảnh hưởng của địa hình, các hiện tượng tán xạ, phản xạ, tiêu tán năng lượng sóng trong khu vực gần bờ làm cho sóng thiếu tính ổn định. Thêm vào đó, độ sâu mực nước khá nhỏ gây nhiều khó khăn trong việc đặt các thiết bị quan trắc sóng tự ghi truyền thống. Với sự hỗ trợ của Camera độ phân giải cao cùng với sự phát triển của công nghệ phân tích ảnh, một phương pháp quan trắc sóng vùng nước nông ven bờ đang được phát triển, đó là phương pháp quan trắc sóng bằng Camera. Việc xác định chiều cao sóng được xác định bằng cách phân tích sự khác biệt giữa các pixel ảnh trong chuỗi khung hình của một đoạn video. Với phương pháp này, khi phân tích một đoạn video có độ dài khoảng 10 phút ta sẽ biết được độ cao sóng tức thời ngay tại vị trí quan trắc. Nghiên cứu này áp dụng thử nghiệm phương pháp quan trắc sóng bằng Camera cho vùng biển ven bờ Thiên Cầm – Hà Tĩnh và đã thu được các số liệu sóng thực tế có tính ứng dụng cao.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Áp dụng thử nghiệm phương pháp quan trắc sóng vùng gần bờ bằng Camera Report description: Sóng vùng gần bờ là một yếu tố quan trọng trong công tác quản lý đới bờ cũng như xây dựng các công trình ven biển. Do ảnh hưởng của địa hình, các hiện tượng tán xạ, phản xạ, tiêu tán năng lượng sóng trong khu vực gần bờ làm cho sóng thiếu tính ổn định. Thêm vào đó, độ sâu mực nước khá nhỏ gây nhiều khó khăn trong việc đặt các thiết bị quan trắc sóng tự ghi truyền thống. Với sự hỗ trợ của Camera độ phân giải cao cùng với sự phát triển của công nghệ phân tích ảnh, một phương pháp quan trắc sóng vùng nước nông ven bờ đang được phát triển, đó là phương pháp quan trắc sóng bằng Camera. Việc xác định chiều cao sóng được xác định bằng cách phân tích sự khác biệt giữa các pixel ảnh trong chuỗi khung hình của một đoạn video. Với phương pháp này, khi phân tích một đoạn video có độ dài khoảng 10 phút ta sẽ biết được độ cao sóng tức thời ngay tại vị trí quan trắc. Nghiên cứu này áp dụng thử nghiệm phương pháp quan trắc sóng bằng Camera cho vùng biển ven bờ Thiên Cầm – Hà Tĩnh và đã thu được các số liệu sóng thực tế có tính ứng dụng cao.


Ap dung thu nghiem phuong phap quan trac song vung gàn bò bang Camera


Song vung gan bo la mot yeu to quan trong trong cong tac quan ly doi bo cung nhu xay dung cac cong trinh ven bien. Do anh huong cua dia hinh, cac hien tuong tan xa, phan xa, tieu tan nang luong song trong khu vuc gan bo lam cho song thieu tinh on dinh. Them vao do, do sau muc nuoc kha nho gay nhieu kho khan trong viec dat cac thiet bi quan trac song tu ghi truyen thong. Voi su ho tro cua Camera do phan giai cao cung voi su phat trien cua cong nghe phan tich anh, mot phuong phap quan trac song vung nuoc nong ven bo dang duoc phat trien, do la phuong phap quan trac song bang Camera. Viec xac dinh chieu cao song duoc xac dinh bang cach phan tich su khac biet giua cac pixel anh trong chuoi khung hinh cua mot doan video. Voi phuong phap nay, khi phan tich mot doan video co do dai khoang 10 phut ta se biet duoc do cao song tuc thoi ngay tai vi tri quan trac. Nghien cuu nay ap dung thu nghiem phuong phap quan trac song bang Camera cho vung bien ven bo Thien Cam – Ha Tinh va da thu duoc cac so lieu song thuc te co tinh ung dung cao.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541