Xây dựng bản đồ địa hình đáy biển khu vực biển Cửa Đại – Hội An sử dụng ảnh vệ tinh Lansat 8 và Sentinel 2


Dương Công Điển 1, Đinh Văn Mạnh 1, Nguyễn Trung Việt 2
1 - Viện Cơ học, Viện HL KH và CN Việt Nam
2 - Đại học Thủy lợi
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     144
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Độ sâu đáy biển nói riêng và địa hình đáy biển nói chung là một trong những dữ liệu quan trọng đầu tiên được quan tâm tới khi đặt vấn đề nghiên cứu về biển. Dữ liệu độ sâu được sử dụng để xây dựng nên hải đồ trong giao thông hang hải, dữ liệu đầu vào trong các bài toán nghiên cứu biển, đánh giá biến động đáy biển, xác định mực nước biển dâng và một loạt vấn đề khoa học có liên quan. Độ sâu đáy biển thường được đo đạc trực tiếp thông qua các máy đo đạc bằng sóng âm, laser hay có thể bằng các phương pháp thủ công khác. Tuy nhiên, để có thể xây dựng được bản đồ chi tiết độ sâu đáy cho cả một khu vực với độ phân giải cao cực kỳ khó khăn và tốn kém, trong khi với sự phát triển của công nghệ viễn thám có thể cung cấp ảnh vệ tinh miễn phí với đồ phân giải cao có thể sử dụng để xây dựng nên bản đồ địa hình có chất lượng tốt. Trong nghiên cứu này, các tác giả sử dụng ảnh vệ tinh Landsat8 và Sentinel-2 để xây dựng bản đồ địa hình đáy biển khu vực Cửa Đại – Hội An dựa trên cơ sở tỉ lệ tín hiệu phản xạ của hai giải mầu xanh dương và xanh lá cây. Để tiến hành nghiên cứu, các tác giả cũng đã sử dụng dữ liệu đo địa hình bằng máy hồi âm trong các đợt khảo sát để hiệu chỉnh và kiểm định kết quả. Kết quả xây dựng bản đồ đáy biển qua các thời điểm khác nhau cho phép có thể đánh giá được biển động đáy biển tại khu vực biển Cửa Đại – Hội An.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Xây dựng bản đồ địa hình đáy biển khu vực biển Cửa Đại – Hội An sử dụng ảnh vệ tinh Lansat 8 và Sentinel 2 Report description: Độ sâu đáy biển nói riêng và địa hình đáy biển nói chung là một trong những dữ liệu quan trọng đầu tiên được quan tâm tới khi đặt vấn đề nghiên cứu về biển. Dữ liệu độ sâu được sử dụng để xây dựng nên hải đồ trong giao thông hang hải, dữ liệu đầu vào trong các bài toán nghiên cứu biển, đánh giá biến động đáy biển, xác định mực nước biển dâng và một loạt vấn đề khoa học có liên quan. Độ sâu đáy biển thường được đo đạc trực tiếp thông qua các máy đo đạc bằng sóng âm, laser hay có thể bằng các phương pháp thủ công khác. Tuy nhiên, để có thể xây dựng được bản đồ chi tiết độ sâu đáy cho cả một khu vực với độ phân giải cao cực kỳ khó khăn và tốn kém, trong khi với sự phát triển của công nghệ viễn thám có thể cung cấp ảnh vệ tinh miễn phí với đồ phân giải cao có thể sử dụng để xây dựng nên bản đồ địa hình có chất lượng tốt. Trong nghiên cứu này, các tác giả sử dụng ảnh vệ tinh Landsat8 và Sentinel-2 để xây dựng bản đồ địa hình đáy biển khu vực Cửa Đại – Hội An dựa trên cơ sở tỉ lệ tín hiệu phản xạ của hai giải mầu xanh dương và xanh lá cây. Để tiến hành nghiên cứu, các tác giả cũng đã sử dụng dữ liệu đo địa hình bằng máy hồi âm trong các đợt khảo sát để hiệu chỉnh và kiểm định kết quả. Kết quả xây dựng bản đồ đáy biển qua các thời điểm khác nhau cho phép có thể đánh giá được biển động đáy biển tại khu vực biển Cửa Đại – Hội An.


Xay dung ban do dia hinh day bien khu vuc bien Cua Dai – Hoi An su dung anh ve tinh Lansat 8 va Sentinel 2


Do sau day bien noi rieng va dia hinh day bien noi chung la mot trong nhung du lieu quan trong dau tien duoc quan tam toi khi dat van de nghien cuu ve bien. Du lieu do sau duoc su dung de xay dung nen hai do trong giao thong hang hai, du lieu dau vao trong cac bai toan nghien cuu bien, danh gia bien dong day bien, xac dinh muc nuoc bien dang va mot loat van de khoa hoc co lien quan. Do sau day bien thuong duoc do dac truc tiep thong qua cac may do dac bang song am, laser hay co the bang cac phuong phap thu cong khac. Tuy nhien, de co the xay dung duoc ban do chi tiet do sau day cho ca mot khu vuc voi do phan giai cao cuc ky kho khan va ton kem, trong khi voi su phat trien cua cong nghe vien tham co the cung cap anh ve tinh mien phi voi do phan giai cao co the su dung de xay dung nen ban do dia hinh co chat luong tot. Trong nghien cuu nay, cac tac gia su dung anh ve tinh Landsat8 va Sentinel-2 de xay dung ban do dia hinh day bien khu vuc Cua Dai – Hoi An dua tren co so ti le tin hieu phan xa cua hai giai mau xanh duong va xanh la cay. De tien hanh nghien cuu, cac tac gia cung da su dung du lieu do dia hinh bang may hoi am trong cac dot khao sat de hieu chinh va kiem dinh ket qua. Ket qua xay dung ban do day bien qua cac thoi diem khac nhau cho phep co the danh gia duoc bien dong day bien tai khu vuc bien Cua Dai – Hoi An.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541