Mô men cản quay của cánh Khí cụ bay bay thấp trong hiệu ứng nền khi có góc nghiêng Gamma


Trần Đình Khôi
Khoa cơ khí, Học viện Kỹ thuật Quân sự
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     113
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Bài báo nghiên cứu sự xuất hiện của mô men cản quay của cánh Khí cụ bay bay thấp trong hiệu ứng nền khi có góc nghiêng gamma  (kênh ngang). Ảnh hưởng của các góc cụp, góc vểnh đến giá trị mô men cản quay này. Mô hình được xây dựng trên cơ sở lý thuyết xoáy rời rạc.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Mô men cản quay của cánh Khí cụ bay bay thấp trong hiệu ứng nền khi có góc nghiêng Gamma Report description: Bài báo nghiên cứu sự xuất hiện của mô men cản quay của cánh Khí cụ bay bay thấp trong hiệu ứng nền khi có góc nghiêng gamma  (kênh ngang). Ảnh hưởng của các góc cụp, góc vểnh đến giá trị mô men cản quay này. Mô hình được xây dựng trên cơ sở lý thuyết xoáy rời rạc.


Mo men can quay cua canh Khi cu bay bay thap trong hieu ung nen khi co goc nghieng Gamma


Bai bao nghien cuu su xuat hien cua mo men can quay cua canh Khi cu bay bay thap trong hieu ung nen khi co goc nghieng gamma  (kenh ngang). Anh huong cua cac goc cup, goc venh den gia tri mo men can quay nay. Mo hinh duoc xay dung tren co so ly thuyet xoay roi rac.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541