Đánh giá đặc tính hoạt động của quạt điện hướng trục bằng công cụ mô phỏng số kết hợp với thực nghiệm


Mai Ngọc Luân, Lê Văn Long, Ngô Khánh Hiếu
Bộ môn Kỹ thuật Hàng không, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     82
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Hiện nay, quạt điện hướng trục được sử dụng phổ biến không chỉ trong gia dụng mà còn rất rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp. Công dụng chính của quạt là biến năng lượng điện thành động năng của dòng không khí với lưu lượng khối lượng mong muốn, nhờ đó giúp phân tán các bức xạ nhiệt, đem lại cảm giác thoải mái cho con người cũng như giải nhiệt cho các loại máy móc. Tuy nhiên, việc thiết kế quạt ở Việt Nam hiện nay vẫn còn rất đơn giản, chưa có sự ứng dụng phù hợp của khoa học. Điều này dẫn đến hiệu suất thấp và sự lãng phí năng lượng điện năng. Nhờ vào sự phát triển của phương pháp số động lực học lưu chất (CFD), việc mô phỏng đặc tính hoạt động của quạt điện với độ chính xác cao và chi phí thấp là hoàn toàn có thể. Trong bài báo này, nhóm tác giả trình bày phương pháp khảo sát đặc tính hoạt động của một số các mẫu cánh quạt hướng trục làm mát thông dụng với công cụ mô phỏng số bằng phần mềm mã nguồn mở OpenFOAM kết hợp với khảo sát thực nghiệm phổ vận tốc do quạt tạo ra để đánh giá kết quả mô phỏng số. Và trên cơ sở kết quả thu được từ mô phỏng số với độ tin cậy xác thực, nhóm tác giả sẽ đề xuất giải pháp cải tiến thiết kế quạt hướng đến nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng điện năng của quạt.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Đánh giá đặc tính hoạt động của quạt điện hướng trục bằng công cụ mô phỏng số kết hợp với thực nghiệm Report description: Hiện nay, quạt điện hướng trục được sử dụng phổ biến không chỉ trong gia dụng mà còn rất rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp. Công dụng chính của quạt là biến năng lượng điện thành động năng của dòng không khí với lưu lượng khối lượng mong muốn, nhờ đó giúp phân tán các bức xạ nhiệt, đem lại cảm giác thoải mái cho con người cũng như giải nhiệt cho các loại máy móc. Tuy nhiên, việc thiết kế quạt ở Việt Nam hiện nay vẫn còn rất đơn giản, chưa có sự ứng dụng phù hợp của khoa học. Điều này dẫn đến hiệu suất thấp và sự lãng phí năng lượng điện năng. Nhờ vào sự phát triển của phương pháp số động lực học lưu chất (CFD), việc mô phỏng đặc tính hoạt động của quạt điện với độ chính xác cao và chi phí thấp là hoàn toàn có thể. Trong bài báo này, nhóm tác giả trình bày phương pháp khảo sát đặc tính hoạt động của một số các mẫu cánh quạt hướng trục làm mát thông dụng với công cụ mô phỏng số bằng phần mềm mã nguồn mở OpenFOAM kết hợp với khảo sát thực nghiệm phổ vận tốc do quạt tạo ra để đánh giá kết quả mô phỏng số. Và trên cơ sở kết quả thu được từ mô phỏng số với độ tin cậy xác thực, nhóm tác giả sẽ đề xuất giải pháp cải tiến thiết kế quạt hướng đến nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng điện năng của quạt.


Danh gia dac tinh hoat dong cua quat dien huong truc bang cong cu mo phong so ket hop voi thuc nghiem


Hien nay, quat dien huong truc duoc su dung pho bien khong chi trong gia dung ma con rat rong rai trong cac ung dung cong nghiep. Cong dung chinh cua quat la bien nang luong dien thanh dong nang cua dong khong khi voi luu luong khoi luong mong muon, nho do giup phan tan cac buc xa nhiet, dem lai cam giac thoai mai cho con nguoi cung nhu giai nhiet cho cac loai may moc. Tuy nhien, viec thiet ke quat o Viet Nam hien nay van con rat don gian, chua co su ung dung phu hop cua khoa hoc. Dieu nay dan den hieu suat thap va su lang phi nang luong dien nang. Nho vao su phat trien cua phuong phap so dong luc hoc luu chat (CFD), viec mo phong dac tinh hoat dong cua quat dien voi do chinh xac cao va chi phi thap la hoan toan co the. Trong bai bao nay, nhom tac gia trinh bay phuong phap khao sat dac tinh hoat dong cua mot so cac mau canh quat huong truc lam mat thong dung voi cong cu mo phong so bang phan mem ma nguon mo OpenFOAM ket hop voi khao sat thuc nghiem pho van toc do quat tao ra de danh gia ket qua mo phong so. Va tren co so ket qua thu duoc tu mo phong so voi do tin cay xac thuc, nhom tac gia se de xuat giai phap cai tien thiet ke quat huong den nang cao hieu qua su dung nang luong dien nang cua quat.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541