Mô phỏng sự thay đổi địa hình mặt cắt đáy biển dưới tác động của bão bằng mô hình XBeach


Phạm Thành Nam 1, Joanna Staneva 2, Nguyễn Thị Thảo 1
1 - Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2 - Trung tâm Nghiên cứu Biển và Vật liệu, Viện nghiên cứu Helmholtz tại Geesthacht
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     127
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Tính toán mô phỏng sự thay đổi địa hình mặt cắt đáy biển do tác động của bão đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá rủi ro sự xói lở bờ biển cũng như quản lý và phát triển bền vững vùng ven bờ biển. Hiện nay, nhiều mô hình số đã và đang được phát triển để mô phỏng sự thay đổi địa hình mặt cắt đáy biển dưới tác động của các cơn bão chẳng hạn như các mô hình SBEACH, XBEACH, CSHORE. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung vào việc tìm hiểu và áp dụng mô hình XBeach được phát triển bởi Deltares để tính toán sự thay đổi địa hình mặt cắt đáy biển do sóng và dòng chảy, đặc biệt dưới sự tác động của bão. Ưu điểm của mô hình này là có mã nguồn mở nên có thể chỉnh sửa và nâng cấp mã nguồn chương trình được. Mô hình này đã và đang được tính toán hiệu chỉnh với các bộ số liệu đo đạc phòng thí nghiệm của Deltares, Hà Lan và Trung tâm nghiên cứu Biển (FZK) tại Hanover, Đức. Các kết quả tính toán phù hợp khá tốt với số liệu đo đạc. Mô hình số này có thể được cải tiến và áp dụng để tính toán sự thay đổi địa hình đáy biển cho các vùng biển của Việt Nam.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Mô phỏng sự thay đổi địa hình mặt cắt đáy biển dưới tác động của bão bằng mô hình XBeach Report description: Tính toán mô phỏng sự thay đổi địa hình mặt cắt đáy biển do tác động của bão đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá rủi ro sự xói lở bờ biển cũng như quản lý và phát triển bền vững vùng ven bờ biển. Hiện nay, nhiều mô hình số đã và đang được phát triển để mô phỏng sự thay đổi địa hình mặt cắt đáy biển dưới tác động của các cơn bão chẳng hạn như các mô hình SBEACH, XBEACH, CSHORE. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung vào việc tìm hiểu và áp dụng mô hình XBeach được phát triển bởi Deltares để tính toán sự thay đổi địa hình mặt cắt đáy biển do sóng và dòng chảy, đặc biệt dưới sự tác động của bão. Ưu điểm của mô hình này là có mã nguồn mở nên có thể chỉnh sửa và nâng cấp mã nguồn chương trình được. Mô hình này đã và đang được tính toán hiệu chỉnh với các bộ số liệu đo đạc phòng thí nghiệm của Deltares, Hà Lan và Trung tâm nghiên cứu Biển (FZK) tại Hanover, Đức. Các kết quả tính toán phù hợp khá tốt với số liệu đo đạc. Mô hình số này có thể được cải tiến và áp dụng để tính toán sự thay đổi địa hình đáy biển cho các vùng biển của Việt Nam.


Mo phong su thay doi dia hinh mat cat day bien duoi tac dong cua bao bang mo hinh XBeach


Tinh toan mo phong su thay doi dia hinh mat cat day bien do tac dong cua bao dong vai tro quan trong trong viec danh gia rui ro su xoi lo bo bien cung nhu quan ly va phat trien ben vung vung ven bo bien. Hien nay, nhieu mo hinh so da va dang duoc phat trien de mo phong su thay doi dia hinh mat cat day bien duoi tac dong cua cac con bao chang han nhu cac mo hinh SBEACH, XBEACH, CSHORE. Trong nghien cuu nay, chung toi tap trung vao viec tim hieu va ap dung mo hinh XBeach duoc phat trien boi Deltares de tinh toan su thay doi dia hinh mat cat day bien do song va dong chay, dac biet duoi su tac dong cua bao. Uu diem cua mo hinh nay la co ma nguon mo nen co the chinh sua va nang cap ma nguon chuong trinh duoc. Mo hinh nay da va dang duoc tinh toan hieu chinh voi cac bo so lieu do dac phong thi nghiem cua Deltares, Ha Lan va Trung tam nghien cuu Bien (FZK) tai Hanover, Duc. Cac ket qua tinh toan phu hop kha tot voi so lieu do dac. Mo hinh so nay co the duoc cai tien va ap dung de tinh toan su thay doi dia hinh day bien cho cac vung bien cua Viet Nam.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541