Tính toán áp suất trong buồng đốt động cơ nhiên liệu rắn


Dương Văn Quang, Đặng Ngọc Thanh
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     108
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Để nghiên cứu các bài toán động lực học và độ bền động cơ, tên lửa và các phương tiện phóng cần tính toán được quá trình thay đổi áp suất trong buồng đốt của động cơ phóng. Các tài liệu tham khảo hiện nay thường chỉ mới đưa ra áp suất lớn nhất mà không cho biết chi tiết quá trình thay đổi áp suất trong buồng đốt theo thời gian. Nghiên cứu này nhằm xây dựng đồ thị của quá trình thay đổi áp suất bên trong buồng đốt hay còn gọi là giải bài toán thuật phóng trong của động cơ tên lửa nhiên liệu rắn. Kết quả của nghiên cứu có thể sử dụng để giải quyết các bài toán động lực học và độ bền động cơ, tên lửa và phương tiện phóng.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Tính toán áp suất trong buồng đốt động cơ nhiên liệu rắn Report description: Để nghiên cứu các bài toán động lực học và độ bền động cơ, tên lửa và các phương tiện phóng cần tính toán được quá trình thay đổi áp suất trong buồng đốt của động cơ phóng. Các tài liệu tham khảo hiện nay thường chỉ mới đưa ra áp suất lớn nhất mà không cho biết chi tiết quá trình thay đổi áp suất trong buồng đốt theo thời gian. Nghiên cứu này nhằm xây dựng đồ thị của quá trình thay đổi áp suất bên trong buồng đốt hay còn gọi là giải bài toán thuật phóng trong của động cơ tên lửa nhiên liệu rắn. Kết quả của nghiên cứu có thể sử dụng để giải quyết các bài toán động lực học và độ bền động cơ, tên lửa và phương tiện phóng.


Tinh toan ap suat trong buong dot dong co nhien lieu ran


De nghien cuu cac bai toan dong luc hoc va do ben dong co, ten lua va cac phuong tien phong can tinh toan duoc qua trinh thay doi ap suat trong buong dot cua dong co phong. Cac tai lieu tham khao hien nay thuong chi moi dua ra ap suat lon nhat ma khong cho biet chi tiet qua trinh thay doi ap suat trong buong dot theo thoi gian. Nghien cuu nay nham xay dung do thi cua qua trinh thay doi ap suat ben trong buong dot hay con goi la giai bai toan thuat phong trong cua dong co ten lua nhien lieu ran. Ket qua cua nghien cuu co the su dung de giai quyet cac bai toan dong luc hoc va do ben dong co, ten lua va phuong tien phong.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541