Tính toán độ bền cánh ổn định tên lửa


Dương Văn Quang, Nguyễn Anh Tuấn
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     67
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Cánh ổn định của tên lửa chịu quá tải chuyển động của tên lửa. Khi chuyển động tương đối với dòng khí sinh ra lực khí động có phân bố phức tạp trên bề mặt cánh. Trong nghiên cứu này, từ bài toán động lực học tên lửa tính toán được các tham số chuyển động của tên lửa. Từ bài toán khí động học xác định được các đặc trưng khí động của cánh có kể đến ảnh hưởng của thân. Lựa chọn trường hợp chịu tải lớn nhất để tính toán độ bền của cánh. Kết quả của nghiên cứu có thể được áp dụng trong giai đoạn chế tạo, thử nghiệm tên lửa.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Tính toán độ bền cánh ổn định tên lửa Report description: Cánh ổn định của tên lửa chịu quá tải chuyển động của tên lửa. Khi chuyển động tương đối với dòng khí sinh ra lực khí động có phân bố phức tạp trên bề mặt cánh. Trong nghiên cứu này, từ bài toán động lực học tên lửa tính toán được các tham số chuyển động của tên lửa. Từ bài toán khí động học xác định được các đặc trưng khí động của cánh có kể đến ảnh hưởng của thân. Lựa chọn trường hợp chịu tải lớn nhất để tính toán độ bền của cánh. Kết quả của nghiên cứu có thể được áp dụng trong giai đoạn chế tạo, thử nghiệm tên lửa.


Tinh toan do ben canh on dinh ten lua


Canh on dinh cua ten lua chiu qua tai chuyen dong cua ten lua. Khi chuyen dong tuong doi voi dong khi sinh ra luc khi dong co phan bo phuc tap tren be mat canh. Trong nghien cuu nay, tu bai toan dong luc hoc ten lua tinh toan duoc cac tham so chuyen dong cua ten lua. Tu bai toan khi dong hoc xac dinh duoc cac dac trung khi dong cua canh co ke den anh huong cua than. Lua chon truong hop chiu tai lon nhat de tinh toan do ben cua canh. Ket qua cua nghien cuu co the duoc ap dung trong giai doan che tao, thu nghiem ten lua.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541