Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu biến động rừng ngập mặn ven biển tỉnh Thái Bình


Lê Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Kim Nga, Trịnh Thị Thu Thủy
Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     194
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Thái Bình là một tỉnh có tiềm năng phát triển một nền kinh tế nông nghiệp – lâm nghiệp – du lịch, đặc biệt khu rừng ngập mặn ven biển có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của lãnh thổ, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng.
Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã tích hợp tư liệu viễn thám đa thời gian và GIS để đánh giá biến động rừng ngập mặn ven biển tỉnh Thái Bình, giúp các nhà quản lý đưa ra được các hoạch định, chính sách trong quản lý rừng ngập mặn và quản lý đới bờ tỉnh Thái Bình. Kết quả cho thấy việc sử dụng ảnh viễn thám Landsat để xây dựng bản đồ biến động rừng ngập mặn ven biển tỉnh Thái Bình có độ chính xác khá cao (đạt 85% so với thực tế).
Kết quả thu nhận diện tích rừng ngập mặn biến động rất mạnh, tăng gần gấp 3 lần từ năm 1989 đến năm 2017, nhất là ở huyện Thái Thụy, đã tạo được dải dài rừng ngập mặn theo triền đê, bảo vệ vững chắc đê biển, ngăn bão lũ, triều cường và là nơi cư trú gần 200 loài động vật. Nhờ hệ sinh thái đa dạng đã tạo được môi trường sống trong lành và mang lại lợi ích cao về kinh tế cho người dân nơi đây.


Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu biến động rừng ngập mặn ven biển tỉnh Thái Bình Report description: Thái Bình là một tỉnh có tiềm năng phát triển một nền kinh tế nông nghiệp – lâm nghiệp – du lịch, đặc biệt khu rừng ngập mặn ven biển có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của lãnh thổ, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng.
Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã tích hợp tư liệu viễn thám đa thời gian và GIS để đánh giá biến động rừng ngập mặn ven biển tỉnh Thái Bình, giúp các nhà quản lý đưa ra được các hoạch định, chính sách trong quản lý rừng ngập mặn và quản lý đới bờ tỉnh Thái Bình. Kết quả cho thấy việc sử dụng ảnh viễn thám Landsat để xây dựng bản đồ biến động rừng ngập mặn ven biển tỉnh Thái Bình có độ chính xác khá cao (đạt 85% so với thực tế).
Kết quả thu nhận diện tích rừng ngập mặn biến động rất mạnh, tăng gần gấp 3 lần từ năm 1989 đến năm 2017, nhất là ở huyện Thái Thụy, đã tạo được dải dài rừng ngập mặn theo triền đê, bảo vệ vững chắc đê biển, ngăn bão lũ, triều cường và là nơi cư trú gần 200 loài động vật. Nhờ hệ sinh thái đa dạng đã tạo được môi trường sống trong lành và mang lại lợi ích cao về kinh tế cho người dân nơi đây.


Ung dung vien tham va GIS trong nghien cuu bien dong rung ngap man ven bien tinh Thai Binh


Thai Binh la mot tinh co tiem nang phat trien mot nen kinh te nong nghiep – lam nghiep – du lich, dac biet khu rung ngap man ven bien co vai tro quan trong trong chien luoc phat trien ben vung cua lanh tho, nhat la trong boi canh bien doi khi hau va muc nuoc bien dang.
Trong nghien cuu nay, nhom tac gia da tich hop tu lieu vien tham da thoi gian va GIS de danh gia bien dong rung ngap man ven bien tinh Thai Binh, giup cac nha quan ly dua ra duoc cac hoach dinh, chinh sach trong quan ly rung ngap man va quan ly doi bo tinh Thai Binh. Ket qua cho thay viec su dung anh vien tham Landsat de xay dung ban do bien dong rung ngap man ven bien tinh Thai Binh co do chinh xac kha cao (dat 85% so voi thuc te).
Ket qua thu nhan dien tich rung ngap man bien dong rat manh, tang gan gap 3 lan tu nam 1989 den nam 2017, nhat la o huyen Thai Thuy, da tao duoc dai dai rung ngap man theo trien de, bao ve vung chac de bien, ngan bao lu, trieu cuong va la noi cu tru gan 200 loai dong vat. Nho he sinh thai da dang da tao duoc moi truong song trong lanh va mang lai loi ich cao ve kinh te cho nguoi dan noi day.
Hội nghị 45 năm Viện Cơ hoinghi45nam.imech.ac.vn Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541